YRKESVAKSINASJON

Arbeidsgiver skal vurdere smitterisiko i arbeid som utføres. 

 

Dersom det foreligger risiko for smitte, skal smittevernstiltak iverksettes, og arbeidsgiver skal sørge for at vaksinasjon tilbys de ansatte.

Grenland Bedriftshelsetjeneste utfører yrkesvaksinasjon til ansatte som er i risiko for smitte. 

 


 

De mest aktuelle vaksinene for bedrifter i Norge er:

Om ønskelig kan bedriftshelsetjenesten bistå prosessen for å kartlegge og risikovurdere fare for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i ulike yrker. 

 

Yrkesvaksinasjon bør vurderes til følgende arbeidstakere:

  • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten,
    sosial- og miljøarbeidere

  • Veterinærer

  • Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak

  • Brannvesen

  • Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid, bistandsarbeidere

  • Bygningsarbeidere 

  • Landbruk/skogbruk

  • Tjenestereisende til utlandet

Gulsot type A og B (Hepatitt type A og B)

 

Etter 1. dose, trengs to påfyllsdoser etter 1 måned og 6 måneder.

 

Gir ofte livslang beskyttelse.

Polio/ stivkrampe/

difteri/ kikhoste. 

 

En oppfriskningsvaksine

av de fire barnevaksinene, med behov for påfyll hvert tiende år.