top of page

YRKESVAKSINASJON

Arbeidsgiver skal vurdere smitterisiko i arbeid som utføres. 

 

Dersom det foreligger risiko for smitte, skal smittevernstiltak iverksettes, og arbeidsgiver skal sørge for at vaksinasjon tilbys de ansatte.

Grenland Bedriftshelsetjeneste utfører yrkesvaksinasjon til ansatte som er i risiko for smitte. 

 


 

De mest aktuelle vaksinene for bedrifter i Norge er:

 • Hepatitt A og B: Består av 3 vaksinedoser. 2. dose gis 1-3 måneder etter første dose - og 3. dose gis 6-12 måneder etter 2. dose. ​
  Gir ofte livslang beskyttelse. 

 • Polio/Stivkrampe/Difteri/Kikhoste: Èn oppfriskningsvaksine hvert tiende år.

Om ønskelig kan bedriftshelsetjenesten bistå prosessen for å kartlegge og risikovurdere fare for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i ulike yrker. 

 

Yrkesvaksinasjon bør vurderes til følgende arbeidstakere:

 • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten,
  sosial- og miljøarbeidere

 • Veterinærer

 • Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak

 • Brannvesen

 • Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid, bistandsarbeidere

 • Bygningsarbeidere 

 • Landbruk/skogbruk

 • Tjenestereisende til utlandet

bottom of page