top of page

Kommende kurs

Påmelding via telefon 35 55 11 00 eller e-post post@grenlandbht.no 

Bindende påmelding

HMS-kurs for ledere og alle med personalansvar

Lovpålagt HMS-opplæring for ledere og alle med personalansvar

14 September 2023

Kl. 09.00 - 14.00

HMS-kurs for verneombud, tillitsvalgte og medlemmer av AMU

40-timers kurs (inkl. hjemmeoppgaver)

14 September 2023

Kl. 09.00 - 14.00

21 September 2023

Kl. 09.00 - 14.00

05 Oktober 2023

Kl. 09.00 - 14.00

Våre kurs

Her vil vi legge ut tidspunkter og informasjon om våre kurstilbud fortløpende som nye kurs blir planlagt. 

Ønsker du å melde deg eller din bedrift på et av våre kurs?

Fyll ut informasjonen nedenfor, eller ta kontakt med oss for spørsmål.

Takk for din henvendelse!

Ønsker du foredrag/kurs innen et annet tema for din bedrift?

Send inn ditt ønske her. 

Takk for din innsendingen!

Vi tilbyr kurs som...... 

  • HMS-kurs for ledere

  • HMS-kurs for verneombud, tillitsvalgte og medlemmer av AMU

  • HMS-risikovurdering

  • HMS-møter/Temamøter

  • Førstehjelpskurs

HMS-kurs
for ledere

(Alle med lederansvar er pålagt å gjennomføre dette kurset)

Kurset gjennomgår de mest sentrale delene av lovverket (AML), aktuelle forskrifter, internkontroll i praksis, HMS-faktorer og risikovurdering.

Kurset gir leder en innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

Temamøte

HMS er ikke bare en lovpålagt plikt. Ei heller bare en etisk forpliktelse. Det er en økonomisk mulighet. Tema-møte skal gi nye perspektiver, litt påfyll og noen verktøy som kan brukes i egen virksomheten.

  • Risikovurdering

  • Myndighetsvurdering

  • Etiske vurdering

  • Kost-nytte vurdering

HMS-kurs
for verneombud,
tillitsvalgt/AMU-utvalg

Kurset gir innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker,samt hvordan leder og verneombud kan samarbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass. 

Førstehjelpskurs

Vår kursholder har lang erfaring med hjerte-lungeredning og det er full realistisk gjennomgang på dukker. 

Kurset kan gjennomføres i våre lokaler eller ute i bedrift. 

bottom of page