Våre kurs

Her vil vi legge ut tidspunkter og informasjon om våre kurstilbud fortløpende som nye kurs blir planlagt. 

Ønsker du å melde deg eller din bedrift på et av våre kurs?

Fyll ut informasjonen nedenfor, eller ta kontakt med oss for spørsmål.

Takk for din påmelding.

Vi tilbyr kurs som...... 

Ønsker du foredrag/kurs innen
et annet tema for din bedrift?
Send inn ditt ønske her. 

Takk for innsendingen din!

  • HMS-kurs for ledere

  • HMS-kurs for verneombud, tillitsvalgte og medlemmer av AMU

  • HMS-risikovurdering

  • HMS-møter/Temamøter

  • Førstehjelpskurs

HMS-kurs

for ledere

(Alle med lederansvar er pålagt å gjennomføre dette kurset)

Kurset gjennomgår de mest sentrale delene av lovverket (AML), aktuelle forskrifter, internkontroll i praksis, HMS-faktorer og risikovurdering.

Kurset gir leder en innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker.

HMS-kurs

for verneombud,

tillitsvalgt/AMU-utvalg

Kurset gir innføring i hva helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, HMS, innebærer for virksomheten og den enkelte arbeidstaker,samt hvordan leder og verneombud kan samarbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Målet er at kurset skal føre til utvikling av arbeidsmiljøet på deltakernes arbeidsplass. 

Temamøte

HMS er ikke bare en lovpålagt plikt. Ei heller bare en etisk forpliktelse. Det er en økonomisk mulighet. Tema-møte skal gi nye perspektiver, litt påfyll og noen verktøy som kan brukes i egen virksomheten.

  • Risikovurdering

  • Myndighetsvurdering

  • Etiske vurdering

  • Kost-nytte vurdering

Førstehjelpskurs

Vår kursholder har lang erfaring med hjerte-lungeredning og det er full realistisk gjennomgang på dukker. 

Kurset kan gjennomføres i våre lokaler eller ute i bedrift.