top of page

RÅDGIVNING & BISTAND

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet i bedriften er forsvarlig.

 

Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i bedriften.

Grenland Bedriftshelsetjeneste bistår bedriften innenfor en rekke områder:

Image by STIL

Omorganisering i bedriften

​Gi forslag til forebyggende tiltak, eks ved omstillingsprosesser, organisering av arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser.

​Bistå i kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold.

profesjonell Meeting

Informasjon og opplæring

Om arbeidsgivers plikter, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, arbeidstid, introduksjon av nyansatte, opplæring av fremmedspråklige, og organisering av arbeidet. 

Image by Björn Antonissen

Rutiner og retningslinjer 

Vedr. organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.

Image by Rémi Walle

Bistand ved AKAN-saker

Bistå med å utarbeide retningslinjer, utføre tester, samt gi individoppfølging og lederveiledning.

Image by Headway

Deltakelse på AMU-møter eller andre dialogmøter

Bedrifter med mer enn 50 ansatte er pålagt å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Vi bistår som rådgivende nøytral tredjepart, uten stemmerett, og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. 

Image by Austin Distel

Kompetanseheving

  • Vi tilbyr undervisning og opplæring innenfor HMS og HMS-systemer

  • Kurs tilbys årlig til ledere, ansatte, verneombud og AMU-deltakere. 

bottom of page