RÅDGIVNING & BISTAND

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet i bedriften er forsvarlig.

 

Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver med å skape sunne og trygge arbeidsforhold i bedriften.

Grenland Bedriftshelsetje bistår bedriften innenfor en rekke områder:

Omorganisering i bedriften

​Gi forslag til forebyggende tiltak, eks ved omstillingsprosesser, organisering av arbeidet og helsefremmende arbeidsplasser.

​Bistå i kartlegging og risikovurdering av organisatoriske forhold.

Informasjon og opplæring

Om arbeidsgivers plikter, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, arbeidstid, introduksjon av nyansatte, opplæring av fremmedspråklige, og organisering av arbeidet. 

Rutiner og retningslinjer 

Vedr. organisatoriske forhold, som arbeidsavtaler, arbeidsplaner, medvirkning, omstilling, kontrolltiltak, varsling, opplæring, alenearbeid, arbeidstid, stillingsbeskrivelser, arbeidsinstrukser og oppsigelse.

Bistand ved AKAN-saker

Bistå med å utarbeide retningslinjer, utføre tester, samt gi individoppfølging og lederveiledning.

Deltakelse på AMU-møter eller andre dialogmøter

Bedrifter med mer enn 50 ansatte er pålagt å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Vi bistår som rådgivende nøytral tredjepart, uten stemmerett, og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden. 

Kompetanseheving

  • Vi tilbyr undervisning og opplæring innenfor HMS og HMS-systemer

  • Kurs tilbys årlig til ledere, ansatte, verneombud og AMU-deltakere.