top of page

Våre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester
innenfor HMS-arbeid.Se oversikt over våre tilbud nedenfor

grafer

Systematisk HMS-arbeid

Med et systematisk HMS-arbeid ønsker man å jobbe kontinuerlig og proaktivt for å være i forkant av mulige risikofaktorer på arbeidsplassen.

I møte

Rådgivning og bistand

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsmiljøet i bedriften er forsvarlig. Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver

med informasjon, retningslinjer, rutiner,

og deltakelse på møtevirksomhet.

Lege og pasient

Målrettet helsekontakt

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ansatte gjennomfører eller får tilbud om helseundersøkelser ved enkelte typer arbeid. Grenland Bedriftshelsetjeneste bistår med periodiske arbeidsrelaterte og målrettede helsekontroll.

Wrist Brace

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Grenland Bedriftshelsetjeneste tilbyr øyeblikkelig hjelp-time ved akkutskader som oppstår på arbeidsplassen.

Legen sjekket et skjema

Sykefraværsoppfølging

Vi kan bistå i utarbeidelse av oppfølgingsplaner ved sykefravær og med rådgivning i dialogmøter

Brannslange

Helsesertifisering/attester

Enkelte yrker har spesielle krav til den ansattes helse. Vi kan tilby både medisinsk- og fysiske tester for en rekke yrkesgrupper.

Drug og Sprøyte

Yrkesvaksinasjon

Dersom det foreligger risiko for smitte skal arbeidsgiver sørge for at vaksinasjon tilbys de ansatte. Vi utfører yrkesvaksinasjon til ansatte som er i risiko for smitte. 

Bygningsarbeider løfte tre bord

Ergonomi

Dårlige ergonomiske forhold på arbeidsplassen er en av de største årsakene til sykdom og fravær i arbeidslivet. Vi kan bistå med kartlegging, risikovurdering, informasjon og veiledning.

jobber i lab

Yrkeshygiene

God yrkeshygiene vil fremme helsen til ansatte og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Vår yrkeshygieniker kan bistå bedrifter med utarbeidelse av rutiner og prosedyrer, samt gjennomføre målinger og tiltak. 

stresset Woman

Psykososialt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø øker mulighetene til å oppnå

engasjement , arbeidsglede og gode resultater.

​Alle bedrifter er lovpålagt å arbeide mot et godt arbeidsmiljø.

Vi hjelper dere gjerne på veien. 

bottom of page