HELSESERTIFISERING

OG ATTESTER

Enkelte yrker har spesielle krav

til den ansattes helse.

Vi kan tilby både medisinsk- og fysiske tester for en rekke yrkesgrupper.

Grenland Bedriftshelsetjeneste kan tilby: 

Asbestattest

Ansatte som har vært eksponert for asbest skal ha asbestattest som fornyes hvert 3.år. Dette for å gi en bekreftelse påallmenn god helse

Dykkerattest

Yrkesdykkere skal utføre jevlig helseundersøkelse og fysisk test, da arbeidsgivere kun kan benytte dykkere med gyldig helseerklæring

Offshoreattest
  • Ansatte i petroliumsnæringen som arbeider på norsk sokkel skal ha gyldig helseerklæring. Denne er gyldig i to år fra datoen den er gjennomført.

  • Ved sykefravær over 8 uker, skal helseerklæringen fornyes.

Røyk- og kjemikaliedykker

Røyk- og kjemikaliedykkere må ha godkjent helseerklæring.

Ved ansettelse skal alle

gjennomgå full helsekontroll. 

Deretter ved 35, 40, 42, 44, 46, 48 og 50 år. Etter fylte 50 år er årlig helsekontroll påkrevd.

Førerkortattest
  • Førerkort i klasse A,A1,B, BE, S og T kreves kun egenerklæring om helse.

  • Førerkort klasse C, CE, D, DE, D1 og D1E kreves legeattester som må fornøyes hvert 5. År.

Kranførerattest

Alle som manøvrer kran i Norge er lovpålagt å ha en godkjent helseundersøkelse, som bør fornyes hvert 5. år.