top of page

HELSESERTIFISERING
OG ATTESTER

Enkelte yrker har spesielle krav

til den ansattes helse.

Vi kan tilby både medisinsk- og fysiske tester for en rekke yrkesgrupper.

Grenland Bedriftshelsetjeneste kan tilby: 

Asbestattest
Fjerne Asbest Taktekking

Ansatte som har vært eksponert for asbest skal ha asbestattest som fornyes hvert 3.år. Dette for å gi en bekreftelse på allmenn god helse

Dykkerattest
Dykker

Yrkesdykkere skal utføre jevnlig helseundersøkelse og fysisk test, da arbeidsgivere kun kan benytte dykkere med gyldig helseerklæring

Offshoreattest
Oljeplattform
  • Ansatte i petroliumsnæringen som arbeider på norsk sokkel skal ha gyldig helseerklæring. Denne er gyldig i to år fra datoen den er gjennomført.

  • Ved sykefravær over 8 uker, skal helseerklæringen fornyes.

Røyk- og kjemikaliedykker
Brannslange

Røyk- og kjemikaliedykkere må ha godkjent helseerklæring.

Ved ansettelse skal alle

gjennomgå full helsekontroll. 

Deretter ved 35, 40, 42, 44, 46, 48 og 50 år. Etter fylte 50 år er årlig helsekontroll påkrevd.

Førerkortattest
Lastebil og Warehouse
  • Førerkort i klasse A,A1,B, BE, S og T kreves kun egenerklæring om helse.

  • Førerkort klasse C, CE, D, DE, D1 og D1E kreves legeattester som må fornøyes hvert 5. År.

Kranførerattest
Kranløft på byggeplass

Alle som manøvrer kran i Norge er lovpålagt å ha en godkjent helseundersøkelse, som bør fornyes hvert 5. år.

bottom of page