top of page

YRKESHYGIENE

Ved god yrkeshygiene vil man fremme helsen til ansatte og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. 

Vår yrkeshygieniker kan bistå bedrifter med utarbeidelse av gode rutiner og prosedyrer, samt gjennomføre ulike målinger og tiltak. 

Vår yrkeshygieniker kan bistå bedrifter med blant annet: 

Dokument med penn

Utarbeidelse av retningslinjer og dokumentasjon

For eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr

Skrive dokumenter

Revisjon og oppbygging av HMS-system

Gjennomgang og bistand med datablad/stoffkartotek.

Deltakig i byggsaker og nybygg. 

presentasjon

Informasjon og opplæring

Innenfor kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold eller lignende. 

Kartlegging og risikovurdering

Av fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling. Vurdere helsefare. 

Fabrikk
kontor lys

Utføre målinger av blant annet: 

  • Inneklima - temperatur, luftfuktighet, CO2

  • Støymåling

  • Støvmålinger

  • Vibrasjoner

møte

Gi råd og forslag til tiltak

Eksempel innenfor håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, og ulykkesforebygging

bottom of page