top of page
Search

COVID -19 (Koronaviruset)

Updated: Sep 29, 2020

COVID-19 er en type koronavirus som kan gi luftveisinfeksjoner hos mennesker. Viruset har genetiske likheter med det tidligere SARS- og MERS- viruset. COVID-19 har spredt seg fra Kina til store deler av verden, deriblant Norge.


12. Mars 2020 ble utbruddet av viruset betegnet som en pandemi av verdens helseorganisasjon (WHO), og beskrives som en ”alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse". I de fleste tilfellene (ca 80%) har smittede kun fått lette symptomer på sykdom, men det er rapportert om flere alvorlige sykdomstilfeller og dødsfall verden over.


Det er usikkert hvordan koronaviruset vil utvikle seg videre i Norge, men det er satt i gang og gjennomført en rekke tiltak for å redusere og forebygge smitte blant befolkningen. På siden til Folkehelseinstituttet kan du holde deg oppdatert på de aktuelle smittevernstiltakene som gjelder i Norge.


Oppdatert 12.04.2020 er det registrert 6446 smittede i Norge, 215 er innlagt på sykehus og 126 er registrert omkommet grunnet koronaviruset. Det er derfor viktig at alle bidrar til å redusere smitten i samfunnet vårt.


Her kan du finne all samlet informasjon om Koronaviruset.Hvordan smitter koronaviruset?

Smittemåten for koronavirus er hovedsakelig dråpe- eller kontaktsmitte.


Det er tre ulike måter viruset kan smitte fra en person til en annen:

 1. Gjennom luft ved at den syke hoster/nyser, og personen i nærheten puster inn viruset eller at viruset kommer i kontakt med slimhinner i nese, øyne eller munn.

 2. Ved direkte kontak der den syke har virsuet på f eks hendene og overfører til en anne persons hender, som videre fører det til egne slimhinner i øyne, nese eller munn

 3. Indirekte kontakt hvis virsuet har blitt overført til en overflate ved host/nys, og en annen person er i kontakt med denne overflaten og fører virsuet videre til egne slimhinner.


Det er usikkert hvor lenge viruset overlever på ulike overflater, men forskning tyder på at det kan overleve fra noen få timer til flere dager (avhengig av type overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet).


Hygiene og smittevern

 • - Hyppig vask/desinfeksjon av hendene.

 • - Hyppig vask av flater som mange berører

 • - Unngå å ta deg i ansiktet med hendene.

 • - Unngå hosting på andre.

 • - Ikke håndhils.

 • - Unngå klemming og nærkontakt med personer uten for husstanden. Hold 2m avstand til andre personer


Du kan lese mer om anbefalinger til smittevern i vårt innlegg vedrørende dette.


Symptomer på Koronaviruset

Inkubasjonstiden er den tiden det tar fra man er smittet til sykdommen gir symptomer. Ved smitte av koronaviruset er inkubasjonstiden anslått å være mellom 5-6 dager, men det kan variere fra 0-14 dager.


Graden av symptomer avhenger fra person til person, og spesielt avhengig av underliggende sykdommer og alder. Viruset fører til luftveisinfeksjoner av ulik alvorlighetsgrad, og enkelte kan bli smittet uten å utvikle sykdom (spesielt barn eller ynger voksne).


Dersom man får symptomer på sykdom, er gjerne det første symptomene fra de øvre luftveiene. Dette er oftest sår/vond hals, forkjølelse og lett hoste, samt sykdomsfølelse og muskelsmerter. Enkelte kan oppleve mage/ryggsmerter og/eller diare. Flere har rapportert om nedsatt lukte- og smakssans.


 • Ved mildt forløp (ca 80%), har man sjelden behov for bistand fra helsevesenet, og sykdommen går over etter en til to uker.

 • Ved mer moderat sykdom har man gjerne 4-7 dager med milde symptomer som tungpustenhet, hoste og stigende feber. En del trenger behandling på sykehus.

 • Personer med alvorlig forløp har gjerne like symptomer som ved moderat sykdomsforløp, men disse har i tillegg behov for intensivbehandling. Symptomene kan da vare fra 3-6 uker, og enkelte overlever ikke sykdommen.


Risikogrupper:

Basert på opplysninger samlede opplysninger fra en rekke land, er enkelte personer i risikogruppen for å få alvorlige symptomer.


Deriblant:

 • Eldre personer (over 65 år)

 • Voksne personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk

 • Personer som røyker og personer som har overvekt eller fedme kan ha en høyere risiko for alvorlig forløp


Per i dag finnes det ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset.Hva gjør du hvis du blir syk?

Dersom du tror du kan være smittet av koronaviruset og får symptomer som feber, hoste, kortpustethet og/eller nedsatt allmenntilstand, ta raskt kontakt med egen lege eller legevakt (telefon 116117).


Ved alvorlige symptomer, ring 113.


Dersom du utvikler andre akutte symptomer som du ellers ville søkt lege for, er det viktig at du kontakter helsevesenet, uavhengig om du kan være smittet med det nye koronaviruset eller ikke.

6 views0 comments

Comments


bottom of page