En godkjent bedriftshelsetjeneste 

Grenland Bedriftshelsetjeneste

hjerte logo.jpg

Din jobb

- Vårt fokus

Grenland bedriftshelsetjeneste er en godkjent bedriftshelsetjeneste som tar utgangspunkt i

Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten.

En moderne bedriftshelsetjeneste skal først og fremst være et kompetansesenter for virksomhetens

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Den skal hjelpe virksomheten i det forebyggende arbeidet arbeidet

og bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold. 

Tjenester

Se oversikt over hvilke tjenester vi kan tilby deres bedrift

Kurs og

aktiviteter

Se oversikt over kurs, foredrag og aktiviteter

Er din bedrift pålagt BHT?

Fullstendig liste over bedrifter som er pålagt bedriftshelsetjeneste

Spørsmål?

Har du spørsmål rundt BHT, send oss gjerne en melding

Image by Roman Kraft
Hold deg oppdatert
Hold deg oppdatert
Glad jente

Oppretthold god helse i en sårbar og usikker tid.

De fleste føler seg tryggest når hverdagen har en viss forutsigbarhet.

Slik situasjonen er i samfunnet i dag, vil mange oppleve mindre forutsigbarhet og trygghet, og isteden føle mer usikkerhet, bekymringer og kjenne hvordan en ny hverdag kan påvirke kropp og helse. 

Vi har laget en liste med 10 tips for å beholde en struktur, god helse og trygghet i hverdagen.

Personlig hygiene

Smittevernstiltak på arbeidsplassen

Koronaviruset gir store utfordringer for mange yrkesgrupper og personer i Norge. Vi har satt i sammen noen tips til hvordan din bedrift kan redusere risiko for smitte på arbeidsplassen og blant de ansatte individuelt.

corona.jpg

COVID-19

(Korona-viruset)

COVID-19 er en type koronavirus som kan gi luftveisinfeksjoner hos mennesker. Viruset har genetiske likheter med det tidligere SARS- og MERS- viruset. COVID-19 har spredt seg fra Kina til store deler av verden, deriblant Norge. 12. Mars 2020 ble utbruddet av viruset betegnet som en pandemi av verdens helseorganisasjon (WHO), og beskrives som en ”alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse.